เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับลูกค้า
easypocketwifi ได้แจ้งให้ทราบทันทีหลังเกิดเหตุ

บริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าของเราทุกท่าน
**เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข**
และไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านที่เป็นผู้เสียหายและยังไม่ได้ติดต่อเข้ามา
สามารถแจ้งทีมงานทางไลน์ @easypocketwifi
เพื่อรับเงินค่าบริการคืนนะคะ