ลูกค้าที่ใช้งานกรุณาส่งข่าวมาเมื่อวันที่ 23 Nov 2018 และทดสอบความเร็วปรากฏว่าได้มากถึง 18 Mbps เลยทีเดียว ขอบพระคุณมากนะคะ