1. เลือกผลิตภัณฑ์

2. เลือก วันที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และ วันที่ขึ้นเครื่องกลับไทย

3. เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก (ขั้นตอนนี้สามารถข้ามไปได้ ลูกค้าสามารถจองในฐานะผู้เยี่ยมชม)

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5. เสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

6. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งจองอุปกรณ์