1. โอนเงินผ่านธนาคาร

2. จ่ายผ่าน Paypal / Credit Card

หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งข้อมูลการโอนเงินมาที่เรา