การรับเครื่อง หลังจากลูกค้าชำระเงิน ทางบริษัทจะจัดทำใบนัดรับเครื่องตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ วันเดินทางเจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันการรับเครื่องอีกครั้ง และส่งมอบเครื่องให้ที่จุดนัดพบชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก

การส่งคืนเครื่อง เจ้าหน้าที่จะรอคุณที่จุดนัดพบ (Meeting Point) และโทรติดต่อคุณหลังจากเครื่องลง เพื่อรับเครื่องคืน

การรับเครื่อง หลังจากลูกค้าชำระเงิน ทางบริษัทจะจัดทำใบนัดรับเครื่อง เพื่อส่งมอบเครื่องให้ในวันเดินทาง

การส่งคืนเครื่อง เจ้าหน้าที่จะรอคุณที่จุดนัดพบ (Meeting Point) และโทรติดต่อคุณหลังจากเครื่องลง เพื่อรับเครื่องคืน