หลังจากชำระเงิน  ลูกค้าจะได้รับการยืนยันวิธีรับ-ส่งคืนอุปกรณ์ที่สนามบินในวันเดินทาง  คุณสามารถ “รับ-ส่งคืน” อุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมงที่สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับอุปกรณ์  :  เจ้าหน้าที่จัดส่งเครื่องถึงที่ เมื่อลูกค้าไปเช็ตอิน หรือ….รับที่ ไปรษณีย์สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้นเดียวกับที่เช็คอิน  (เปิด 24 ชั่วโมง)

การส่งคืน :  จะมีเจ้าหน้าที่รอรับในวันที่คุณเดินทางกลับ

ยกเว้น  **กรณีอยู่นอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่สนามบิน ลุกค้าสามารถเลือกช่องทางส่งคืนอุปกรณ์ได้ 2 ช่องทาง

1. ฝากคืนที่จุดบริการรับฝากกระเป๋า ภายในสนามบิน ในวันเดินทางกลับ

2. ส่งคืนทางไปรษณีย์ หรือ เคอร์รี่ ภายหลังจากเดินทางกลับถึงไทย

การรับอุปกรณ์  :  เจ้าหน้าที่จัดส่งเครื่องถึงที่ เมื่อลูกค้าไปเช็ตอิน หรือ….รับที่ ปณ.สนามบิน ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้นเดียวกับที่เช็คอิน

การส่งคืน :  จะมีเจ้าหน้าที่รอรับในวันที่คุณเดินทางกลับที่  Meeting Point ผู้โดยสารขาเข้า ประตู 4  ยกเว้น  **กรณีอยู่นอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่สนามบิน ลุกค้าสามารถเลือกช่องทางส่งคืนอุปกรณ์ได้ 2 ช่องทาง

1. ฝากคืนที่จุดบริการรับฝากกระเป๋า ภายในสนามบิน ในวันเดินทางกลับ

2. ส่งคืนทางไปรษณีย์ หรือ เคอร์รี่ ภายหลังจากเดินทางกลับถึงไทย

การรับอุปกรณ์  :  เจ้าหน้าที่จัดส่งเครื่องถึงที่ตามเวลาที่ลูกค้านัดหมาย  ส่งเครื่องที่ชั้น 3  ประตู 2 ตรงข้ามเคาท์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย   หรือ….รับที่  จุดบริการับฝากกระเป๋าดอนเมืองชั้น 2 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1-2  (เปิด 24 ชั่วโมง)

การส่งคืน :   จะมีเจ้าหน้าที่รอรับในวันที่คุณเดินทางกลับที่  Meeting Point ผู้โดยสารขาเข้า ประตู 6

ยกเว้น  **กรณีอยู่นอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่สนามบิน ลุกค้าสามารถเลือกช่องทางส่งคืนอุปกรณ์ได้  2 ช่องทาง   

1. ฝากคืนที่จุดบริการรับฝากกระเป๋า ภายในสนามบิน ในวันเดินทางกลับ

2. ส่งคืนทางไปรษณีย์ หรือ เคอร์รี่ ภายหลังจากเดินทางกลับถึงไทย