ASEAN 9 ประเทศ UNLIMITED DATA โปรโมชั่น ราคา 200/วัน ไม่จำกัดการใช้งาน ไม่ลดความเร็ว

ASEAN 9 ประเทศ UNLIMITED DATA โปรโมชั่น ราคา 200/วัน ไม่จำกัดการใช้งาน ไม่ลดความเร็ว

Unlimited

ใช้เน็ตเท่าไหร่ก็ได้ โดยไม่ลดความเร็ว

ขนาด

106 × 66 × 8 mm

ความเร็ว

3g/4g

พื้นที่สัญญาณ

ครอบคลุมทุกเมืองใหญ่

เหมาะใช้งาน

1-4 Devices

แบตเตอรี่

3500 mAh

ประเทศที่รองรับการใช้งาน :

ฟิลิปปินส์ / สิงคโปร์ / มาเลเซีย / อินโดนีเซีย / ลาว / กัมพูชา / พม่า / เวียดนาม / ไทย

**ความเร็วการใช้งานขึ้นอยู่กับสัญญาณและคุณภาพเครือข่ายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

**เป็นราคารวม VAT 7%**

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.