HONG KONG & MACAU

HONG KONG & MACAU

ความเร็ว

4g

พื้นที่สัญญาณ

ครอบคลุมทุกเมืองใหญ่

เหมาะใช้งาน

1- 2 Devices

Macau & Hong Kong ดาต้า : 4GB ใช้งานได้ไม่เกิน 4 วัน
ราคาเริ่มต้น 1000 บาท
*เป็นราคารวมการซื้อประกัน 200/เครื่อง ตลอดทริป (ไม่ได้คืน)

**มากกว่า 4 วัน
ค่าบริการเพิ่มวันละ 200 บาท พร้อมดาต้าเพิ่ม 1 GB/วัน

เช่น 1-4 วัน จะสามารถใช้งานได้ 4 GB
เมื่อใช้งานครบจำนวน ความเร็วจะลดลงเป็น 128 Kbps

***สามารถซื้อดาต้าเพิ่มได้ในราคา GB ละ 200 บาท
ทั้งนี้โปรดวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มดาต้าระหว่างทริปได้

**ราคารวม VAT 7%**

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.