THAILAND UNLIMITED

THAILAND UNLIMITED

Unlimited

ไม่จำกัดความเร็ว

ความเร็ว

3g / 4g

พื้นที่สัญญาณ

ครอบคลุมทุกพื้นที่

เหมาะใช้งาน

1-4 Device

ใช้ระบบซื้อประกันแทนการเก็บค่ามัดจำ 200 บาท/เครื่อง/ทริป

– สัญญาณ 4G/3G
– Data Unlimited
– เหมาะใช้งาน 1-4 ท่าน
– สัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.