Special Promotion USA-Canada UNLIMITED ไม่จำกัดการใช้งานต่อวัน 270THB/DAY

Special Promotion USA-Canada UNLIMITED ไม่จำกัดการใช้งานต่อวัน 270THB/DAY

Special Promotion USA-Canada UNLIMITED ไม่จำกัดการใช้งานต่อวัน 270THB/DAY

พร้อมใช้ Wifi Calling รับสาย-โทรออกได้ทุกที่ทั่วโลก เหมือนอยู่ไทย 

จัดส่งฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ไม่คิดค่าบริการในวันที่เดินทางถึงปลายทางหลังเวลา 22.00 และออกจากประเทศปลายทางก่อน 08.00
กรณีบินแวะพักเพื่อต่อเครี่องเกิน 1 ชั่วโมง จะมีค่าบริการเพิ่ม 1 วัน

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.