Special Promotion USA-Canada UNLIMITED ไม่จำกัดการใช้งานต่อวัน 270THB/DAY

Special Promotion USA-Canada UNLIMITED ไม่จำกัดการใช้งานต่อวัน 270THB/DAY

Unlimited

ไม่จำกัดความเร็ว

ขนาด 106 × 66 × 16 mm

ความเร็ว

4g

พื้นที่สัญญาณ

ครอบคลุมทุกพื้นที่

เหมาะใช้งาน

1-4 Device

แบตเตอรี่

3100 mAh

Special Promotion USA-Canada UNLIMITED ไม่จำกัดการใช้งานต่อวัน 270THB/DAY

*เมื่อจองภายใน 31 ก.ค. 62  และใช้งานในสหรัฐอเมริกาและแคานาดาเท่านั้น 

 

พร้อมใช้ Wifi Calling รับสาย-โทรออกได้ทุกที่ทั่วโลก เหมือนอยู่ไทย 

จัดส่งฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ไม่คิดค่าบริการในวันที่เดินทางถึงปลายทางหลังเวลา 22.00 และออกจากประเทศปลายทางก่อน 09.00
กรณีบินแวะพักเพื่อต่อเครี่องเกิน 1 ชั่วโมง จะมีค่าบริการเพิ่ม 1 วัน

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.